3EGolf
Image default
Energie

Duurzame energiebronnen zijn de toekomst

Duurzame energiebronnen: wat betekent het?

Duurzame energiebronnen zijn bronnen van waaruit energie gehaald wordt, die tevens ook goed zijn voor het milieu. Helaas gebruiken nog heel veel mensen energie afkomstig uit fossiele bronnen. Deze zijn slecht voor het milieu en raken een keer op. Men merkt nu al dat de aarde steeds warmer wordt. Hoewel het wellicht niet snel gaat, is het desastreus om op dezelfde voet door te blijven gaan. Overschakelen op duurzame energiebronnen is daarom een immense stap in de goede richting.

Zijn hernieuwbare energiebronnen ook duurzaam?

Hernieuwbare bronnen lijken qua term wellicht op duurzame energiebronnen, maar verschillen wel degelijk enorm qua uitwerking. Het grootst verschil zit hem in de energiewinning. Laten we eerst uitleggen wat hernieuwbare energie is: energie waarbij bronnen gebruikt worden die steevast opnieuw kunnen worden geproduceerd. Echter, bij hernieuwbare energiebronnen is de winning ervan niet goed voor het milieu. Het genereren van deze energie zorgt bijvoorbeeld voor veel CO2. Of: bij het produceren van gewassen met energiewinning als doel, lever je feitelijk in op de hoeveelheid grond die gebruikt kan worden voor gewassen die voor voedsel bedoeld zijn. En dat is niet optimaal voor het milieu. Is een energiebron hernieuwbaar, en heeft de winning hiervan geen schadelijke gevolgen voor het milieu? Dan is dat een duurzame energiebron.

Wat zijn voorbeelden van duurzame energiebronnen?

Er zijn verschillende duurzame energiebronnen als voorbeeld te benoemen. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan tweede generatie biomassa. Hierbij wordt energie gemaakt uit afvalstoffen die al een eerder doel hebben gediend. Denk aan frituurvet of tuinafval. Ook is zonne-energie een geweldig voorbeeld van een duurzame energiebron. De energie komt van het opgevangen zonlicht en produceert geen CO2. De kleine hoeveelheid CO2 die wel vrijkomt bij het produceren van zonnepanelen, is verwaarloosbaar ten opzichte van de winst voor het milieu door groene energie. Ditzelfde geldt voor windenergie en waterenergie. Een windmolen of een waterrad kost wellicht eenmaal een kleine hoeveelheid CO2. Maar als je kijkt naar de levensduur van deze apparaten en de hoeveelheid energie die omgezet wordt, is dit een goede keuze voor het milieu. Daarbij komt dat wind, water en zon gratis zijn. En in Nederland is er voldoende afwisseling tussen deze drie soorten weersomstandigheden.

Alle voordelen van duurzame energie op een rijtje

Als je kijkt naar de voordelen van duurzame energie, zie je er een aantal. Ten eerste raakt de energie nooit op, waar dat bij fossiele energie wel het geval is. Ten tweede zijn veel bronnen natuurlijk en daarmee gratis (wind, zon en water). Het derde voordeel is dat de winning van deze soorten energie bijzonder weinig CO2 uitstoten. Alleen bij het maken van de apparaten (windmolens, zonnepanelen, etc.) kan dit in geringe mate vrijkomen. Vanuit daar kijken we meteen naar punt vier: door de lange levensduur van deze materialen is de hoeveelheid stroom die gewonnen wordt gigantisch. Zeker als je kijkt naar de afweging van hoeveel CO2 erdoor wordt uitgestoten en hoeveel CO2 erdoor wordt bespaard, is dit vele malen schoner dan fossiele energie. Een schoon milieu begint dus bij duurzame energiebronnen.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/duurzame-energiebronnen/
3eGolf.nl