Het belangrijkste werk van kerkorganisatoren en organisten

In het hoofdwerk van kerkorgels is er een onderscheid tussen het orgel en het koor. Het koor werkt binnen de kerk naast optredens voor mensen daarbuiten.

Als het echter om het hoofdwerk gaat, zijn het niet altijd koor, maar kerkorgels die worden gebruikt om het muzikale arrangement te voltooien. Het koor mag dan een onafhankelijke entiteit zijn, het werkt nog steeds samen met kerkorgels. Dit komt omdat het een onderdeel is van het algehele aanbiddingsplan en samen met het hauptwerk orgel moet samenwerken om succesvol te zijn.

Het hoofdwerk binnen kerkorgels is anders dan voor koorleden. Van een organist mag bijvoorbeeld worden verwacht dat hij de orgelpartij alleen speelt, terwijl een koorlid meestal deel uitmaakt van een kooreenheid. Het hoofdwerk van de kerkorgels kan ook delen van de fanfare omvatten, evenals harp, gitaar en trombone. Het kan ook zingen omvatten, wat een integraal onderdeel is van de christelijke eredienst. Soms wordt van de kerkorganist verwacht dat hij solo-composities uitvoert.

Het koor daarentegen maakt normaal gesproken deel uit van een werkelijke kerkvergadering, hoewel dit niet altijd het geval is. Veel koren zijn tegenwoordig speciaal voor kerkorganisten gemaakt. Ze verschillen meestal niet zo heel erg van het jazzkoor in termen van hun muzikale stijl en wat ze moeten bereiken om het hoofdwerk te volbrengen. Wat anders is, is het niveau van toewijding, verlangen en talent dat nodig is om het hoofdwerk te spelen.

Hoewel het mogelijk is dat een koor zich specialiseert en zich specialiseert in een bepaald muziekgebied, voert meestal het hele kerkkoor het grootste deel van het hoofdwerk uit.

De enige keer dat kerkorgels worden gebruikt, is wanneer er een uitvaartdienst wordt gehouden voor een kerkelijk gezin. Dit is een speciale gebeurtenis en kerkorgels worden meestal gebruikt om de rouwmars, begrafenismelodieën en zelfs wat orgelmuziek te spelen. Het is niet ongebruikelijk dat orgels de hele uitvaartdienst spelen of in ieder geval een groot deel ervan. Voor sommige gezinnen hebben ze het gevoel dat, aangezien de organist het hoofdwerk speelt, het oké is om geen eigen vocalist te hebben. Ze vinden dat het de taak van de kerkorganist is om de uitvaartdienst te doen en ze zullen zich er niet mee bemoeien. 

De meeste kerkkoren spelen naast het kerkorgel ook in verschillende andere koren. Ze worden gebruikt als achtergrondgeluid bij kerkconcerten, kinderdiensten en huwelijksceremonies. Soms spelen ze ook bij de graven. Dit is een ander beroep waar er een taakverdeling is en de kerkorganist meestal alle taken vervult.

In het verleden waren kerkkoren zeer zeldzaam en elitair en zelden kon iemand ze zomaar aannemen. Ze werden bijna altijd in dienst genomen door de bescherming van een zeer rijk lid van de kerk. Dat is niet langer het geval. Er zijn veel groepen en organisaties die kerkkoren op contractbasis inhuren. Omdat kerkorgels zo complex zijn en veel training vergen, kunnen veel groepen ze eenvoudigweg niet betalen, maar ze gebruiken ze nog steeds tijdens diensten.

 

https://www.noorlanderorgels.com/hauptwerk/
Terug naar boven