3EGolf
Image default
Energie

Hoeveel voordelen heeft het gebruiken van biobrandstof?

Biobrandstof: wat is het nut ervan?

Biobrandstof is een samenvoeging van de woorden biologisch en brandstof. Dit betekent dat een biobrandstof biologisch is en daarmee goed is voor het milieu. Een goed teken, aangezien er ontzettend veel motoren en apparaten worden aangedreven met brandstof. In de wereld van fabrieken, de transport en de energiesector: veel draait op verbrandingsmotoren. Als mensen hebben we veel gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Die zijn niet goed voor het milieu gezien hun uitstoot in het klimaat. Om deze reden is de verschuiving naar biobrandstof zeer te prijzen.

Op welke manier komt biobrandstof tot stand?

Biobrandstof is afkomstig uit organische grondstoffen. Denk hierbij aan dierlijk en plantaardig materiaal. Deze worden samengeperst of verwerkt tot een synthetische brandstof. Het grote voordeel in dit geval is dat organische grondstoffen herbruikbaar zijn. Gewassen kunnen keer op keer geplant worden om later gebruikt te worden voor biobrandstof. Voorbeelden zijn koolzaad, graan, soja en mais.

Van vroeger naar nu

Vroeger gebruikte men in ons land ook al biologische brandstoffen. In hun toenmalige auto’s gebruikten de mensen al biologische manieren van energie opwekken. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van gedroogde uitwerpselen, hout en plantaardige oliën. Dit was zelfs rond het jaar 1900 al het geval. In de tijd daarna werd de ontdekking van de fossiele brandstoffen gedaan. Omdat deze in grote hoeveelheden verkrijgbaar waren, kostten ze niet veel. Bruinkool, aardgas en steenkool zijn hier voorbeelden van. Door de lage prijs en de hoge voorraad ging de voorkeur veelal uit naar deze brandstoffen, die slecht zijn voor het milieu doordat ze veel CO2 uitstoten tijdens de verbranding.

Er zijn meerdere types biobrandstof

Biobrandstof is de overkoepelende term als het gaat over brandstoffen die beter zijn voor het milieu. Hieronder vallen verschillende soorten, zoals biogas en biodiesel. Deze hebben allebei een andere manier van ontstaan. Zo wordt biodiesel gemaakt door het samenpersen van vettige gewassen en het vangen van het daarbij ontstane vet. Biogas ontstaat wanneer je mest en afval samenperst.

Hoe duurzaam is biobrandstof?

Duurzame biobrandstoffen zijn brandstoffen die zowel hernieuwbaar als goed voor het milieu zijn. Het is dus een positieve ontwikkeling dat er steeds meer wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van deze soorten brandstof. Hierdoor wordt het in de toekomst mogelijk om een schoner leefklimaat te realiseren. Doordat er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten vind er ook minder stankoverlast plaats. En tevens ruiken verbrande biobrandstoffen minder dan verbrande fossiele brandstoffen. Het gebruik van biobrandstof heeft dus alleen maar voordelen.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/biobrandstof/
3eGolf.nl