3EGolf
Image default
Bedrijven

Materiaalkunde kan de oorzaak van problemen verhelpen

Onderzoek naar schadegevallen door het falen van mechanische processen

In de meeste gevallen falen bouwwerken, technische componenten en materialen door schade en breuk van mechanische processen. Elk materialen reageert anders op zijn breukmechanica. Om te kunnen voorspellen wanneer en onder welke omstandigheden een materiaalbreuk optreedt, zijn nauwkeurige modellen en bijbehorende rekenmethoden nodig. MCI beschikt over de nodige expertise en materiaalkunde om efficient en nauwkeurig te berekenen wanneer en hoe moderne materialen breken

De beschrijving van het multi-fysische gedrag van micro-heterogeen materiaal in het algemeen is gebaseerd op fenomenologische modellen die zijn verkregen uit experimentele waarnemingen op microschaal en uit continuüm-mechanische overwegingen. Een voorbeeld is het thermo-mechanisch sterk gekoppelde gedrag van tweefasige staalsoorten onder grote plastische vervormingen. In de meeste gevallen is het doel om het macroscopische gedrag van het micro-heterogene materiaal of het materiaalgedrag over de schalen heen te voorspellen. Om dat te doen worden verschillende computationele multi-schaal methoden gebruikt en ontwikkeld bij MCI.

Wat is NDO onderzoek

Een belangrijke stap bij schadeonderzoek is het uitvoeren van een niet-destructieve inspectie van het object. Voordat er wordt ingegaan op de oorzaak van het defect, wordt de juiste NDO-technologie gebruikt om de plaats en de omvang van de materiaalschade te bepalen. NDO onderzoek wordt ook uitgevoerd volgens het geldende normen om de kwaliteit van lasverbindingen te controleren.

Destructief onderzoek

Destructief onderzoek wordt alleen maar toegepast wanneer het NDO onderzoek geen betrouwbare resultaten oplevert. Het is een handmatig of mechanisch proces voor materiaaldegradatie dat bedrijven veel tijd en geld kost. MCI probeert met de nieuwste software en geautomatiseerde methodes snel en nauwkeurig materiaalschade vast te stellen zonder breekwerk. Dankzij hun aanpak kunnen ook afwijkingen ontdekt worden die in de toekomst kostbare schade zouden kunnen veroorzaken die het publiek of het personeel in gevaar kunnen brengen.

Kwaliteitscontrole van lasverbindingen

Scheuren, penetratie van defecten, poreusheid en andere defecten zullen worden beoordeeld volgens het toepasselijke beschreven belangrijke normen. Als een van de genoemde defecten niet aan de maximale of minimale grenswaarde voldoet, zal de geïnspecteerde lasverbinding afgekeurd worden.

https://www.m-c-i.nl/
3eGolf.nl