3EGolf
Image default
Zakelijke dienstverlening

Wat is outplacement?

Indien je ontslagen wordt is het volgen van een outplacementtraject een manier om een positieve impuls te geven aan je loopbaan. Een outplacementbureau begeleidt ontslagen werknemers deskundig en heeft kennis van de lokale arbeidsmarkt.

Outplacement is een dienstverlening waarbij ontslagen medewerkers deskundig en  professionele begeleiding krijgen bij het zoeken naar een nieuwe baan. Outplacement geeft een grotere kans op het vinden van een nieuwe baan en zorgt er vaak voor dat de nieuwe baan ook eerder gevonden wordt.
Een outplacementbureau dat bekend staat om haar intensieve bemiddeling bij ontslag is Outplacementbureau Werkcontact. Het van oorsprong Haagse bureau houdt kantoor aan het Nassauplein in Den Haag en beschikt over flexlocaties door heel Nederland. Werkcontact is gespecialiseerd in individueel- en groepsoutplacement.

Individueel outplacement

Bij individueel outplacement wordt de werknemer individueel gecoacht door een outplacementadviseur. Hij of zij ontvangt adviezen op maat en krijgt een persoonlijke jobhunter toegewezen waarmee het klikt. De jobhunter gaat actief het pad op om naar functies te zoeken die specifiek geschikt zijn voor de betreffende medewerker. En het traject start eigenlijk altijd met een arbeidsmarktoriëntatie. Welke beroepen zijn haalbaar en hoe zijn ze het beste te verwezenlijken?

Groepsoutplacement

Bij groepsoutplacement is de begeleiding niet individueel maar in groepsverband. Groepsoutplacement houdt een praktisch gerichte benadering in. Er is minder aandacht voor individuele  adviezen en begeleiding en bijkomende persoonlijke problematiek. Groepsoutplacement is meestal goedkoper dan individueel outplacement en wordt vaak ingezet wanneer het ontslag van meerdere werknemers van één bedrijf betreft. Vaak is er dan sprake van een sociaal plan waarin niet heel veel budget voor outplacement is afgedwongen of mogelijk is.
Overigens komen ook situaties voor waarbij er zowel sprake is van individueel outplacement als van groepsoutplacement. Je moet dan denken aan het geven van een klassikale sollicitatietraining of LinkedIn-workshop in combinatie met individueel outplacement.

Garanties bij outplacement

Meestal worden er geen baangarantie bij outplacement gegeven, in de weinige gevallen waarin dat wel voorkomt betreft het bijna altijd individueel outplacement. Outplacementbureau Werkcontact in Den Haag geeft een trajectgarantie bij outplacement. Dit houdt in dat de werknemer die een baan vindt opnieuw gebruik kan maken van outplacement wanneer de nieuw verkregen arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.

https://www.outplacementverzekering.nl
3eGolf.nl