3EGolf
Image default
Woningen

Wat is VVE en wat moet ik ermee doen?

Iedereen heeft er weleens van gehoord en wanneer je een appartement huurt dan zal je hier ongetwijfeld vaker mee in contact zijn geweest. De VvE staat voor “Vereniging van Eigenaren” is een overkoepelende vereniging waarvan iedereen die een appartement in een gebouw huurt, automatisch lid van wordt. Een VvE ontstaat wanneer een gebouw wordt gesplitst in losse appartementen. In de splitsingsakte die op dat moment door een notaris wordt opgemaakt wordt het regelement van de VvE vastgelegd. Hierin moet onder andere een omschrijving van het gebouw staan, welke appartementen hierin gevestigd zijn, welk aandeel elke eigenaar heeft maar wordt ook vast gelegd wat privé ruimte is en wat gemeenschappelijke ruimtes zijn. Als basis voor het aandeel van elke eigenaar wort vaak het oppervlakte van de woonruimte gebruikt. Als eigenaar van gekocht appartement wordt je dus automatisch lid van de Vve en heb je zodoende rechten maar ook plichten waaraan je zult moeten voldoen. Eén plicht die in bijna ieder Vve overeenkomst terugkeert is de financiële bijdrage aan de vereniging voor onderhoud en schoonmaak van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimtes.

 

Wat kan de VvE voor jou betekenen?

Als lid van een VvE heb je het recht van medezeggenschap wanneer het aankomt op de gemeenschappelijke ruimtes, budgetteringen en uitgaven. Moet er onderhoudt worden gepleegd aan de gemeenschappelijke ruimtes dan kan je daarin medezeggenschap hebben tijdens bijeenkomsten waarin bepaald wordt welk onderhoud van belang is, welk budget hiervoor vrijgemaakt moet worden en eventueel door welk bedrijf het onderhoud gepleegd moet worden. Maar een VvE kan ook helpen bij het oplossen van geschillen of burenruzies. Is er een bewoner die zich niet aan de regels houdt, geluidsoverlast veroorzaakt of bewust dan wel onbewust schade toebrengt aan het gebouw dan kan een VvE in gesprek gaan met de betreffende bewoner en doelstelling vastleggen ter verbetering of bij aanhoudende klachten verdere maatregelen treffen. Omdat het uitvoeren van verschillende taken binnen de VvE soms aardig wat tijd kan kosten is het tegenwoordig ook mogelijk om een deel hiervan uit handen te geven aan een andere partij. Er zijn verschillende instanties die VvE beheerpakketten aanbieden. VvE beheer Amsterdam is hier één van.

 

VvE beheer Amsterdam, een goed idee!

Een automatisch gevolg van het bestaan van een VvE is saamhorigheid. Alle bewoners willen vredig en comfortabel hun leefomgeving kunnen delen en hier positief aan bijdragen. Soms is dit echter niet altijd mogelijk en kunnen vooral de financiële besluiten een wig drijven tussen de bewoners. Om dit te voorkomen zijn er verschillende VvE beheer pakketten af te nemen bij “VvE gemak”. Hierin wordt de VvE ontzorgt door bijvoorbeeld het financiële beheer uit handen te geven. VvE beheer Amsterdam kan voor jouw vereniging veel tijd besparen door het financiële overzicht, budgettering en uitgaven te beheren. Zo kan jouw VvE zich bezig houden met andere zaken en ontstaan er geen geschillen over uitgaven. Dankzijn een online portal kan elk VvE lid inzicht krijgen in de financiële positie van de VvE en welke uitgaven er gedaan worden, kan er controle worden gedaan op verzekeringen, ledenbijdragen worden bijgehouden en jaarrekeningen en begrotingen worden opgemaakt. Een VvE beheerder biedt dus een grote bijdrage in het totaal overzicht van jouw VvE als het gaat om het gehele financiële plan zodat deze nooit onverwachte verassingen komt te staan.

 

https://vvegemak.nl/
3eGolf.nl