3EGolf
Image default
Zorg

Hoe kom je tot een effectief verzuimbeleid?

Je hebt een eigen bedrijf met personeel in dienst. Of je bent binnen je organisatie verantwoordelijk voor personeel en organisatie. In je bedrijf wordt hard gewerkt, zowel door jou als door je medewerkers. De afgelopen jaren heb je moeten inzien dat je medewerkers om verschillende redenen behoorlijk onder druk staan. Denk aan de gevolgen van de pandemie, aan veranderingen binnen je klantenbestand, maar ook aan een steeds meer toenemende werkdruk. Wanneer een of meerdere van je personeelsleden met ziekte uitvallen, kan je organisatie in de problemen komen. Arbeidsverzuim kan voor je bedrijf een grote kostenpost zijn. Goede verzuimgesprekken en de juiste verzuimsoftware kunnen daarbij helpen.

Wat zijn de uitdagingen waar je bedrijf voor staat?

Ook jij zult hebben gemerkt dat het steeds moeilijker wordt om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Toch moet je continu blijven werven. Niet alleen omdat medewerkers met pensioen gaan of een andere betrekking vinden, ook omdat je de groeiplannen van je onderneming serieus neemt. Wanneer je eigenlijk te weinig mensen hebt voor het werk dat ze moeten doen, kan de werkdruk op onaanvaardbare manier toenemen. Dit kan leiden tot verzuim, wat vaak een langdurig karakter krijgt. Dan dreigt je organisatie in een vicieuze cirkel terecht te komen. Met goed arbobeleid, waar verzuimbeleid een onderdeel van is, is het mogelijk om het tij te keren.

Hoe heb je verzuimbeleid ingebed in je organisatie?

De Wet Verbetering Poortwachter heeft organisaties gedwongen om verzuimbeleid heel serieus te nemen. Zowel werkgevers als werknemers hebben op grond van deze wet duidelijk omschreven rollen in het verzuim. Een werknemer moet meewerken aan herstel en van de kant van de werkgever worden een aantal voorgeschreven stappen verwacht. Als belangrijkste: verzuimbeleid moet echt een onderdeel van het personeelsbeleid zijn. Bij het vaststellen van verzuimbeleid kun je het beste uitgaan van de waarden en normen die je bedrijf wil uitdragen en van de omgangsregels waaraan iedereen binnen de organisatie moet voldoen. Het beste resultaat krijg je in een open sfeer, waarbij problemen altijd besproken kunnen worden. Veel organisaties, zeker als er sprake is van een groot personeelsbestand, maken gebruik van verzuimsoftware. Goede verzuimsoftware verzamelt alle gegevens omtrent verzuim en brengt ook overzichtelijk alle nog te nemen acties in kaart.

Waar zie jij verbeterpunten?

Gebruik je verzuimsoftware als een van de pijlers voor je regelmatige evaluatie van het verzuim binnen je bedrijf. Wat leer je uit de vastgelegde gegevens? Zijn er afdelingen of functies waar het verzuim stijgt? Is er sprake van veelvuldig en kortdurend verzuim, wat een voorspeller kan zijn van langdurig verzuim? Heb je de oorzaken van het arbeidsverzuim binnen je organisatie goed in kaart en is het mogelijk om daar verbeterpunten te formuleren? Worden alle wettelijk verplichte acties op tijd uitgevoerd, zodat je geen risico loopt op boetes van het UWV?

Ondersteun je organisatie met goede verzuimsoftware

Goede verzuimsoftware mag je zien als ondersteuning van je eigen verzuimbeleid. Verzuimsoftwareregistreert en attendeert alle spelers in je verzuimbeleid wanneer acties genomen moeten worden. Dat zorgt voor rust en duidelijkheid. Analyses, waarvan de gegevens uit je verzuimsoftware komen, geven je de handvatten om je verzuimbeleid nog beter vorm te geven en zo de kosten van arbeidsverzuim in de hand te houden.

 

3eGolf.nl