3EGolf
Image default
Industrie

Hoe afvalwaterzuivering werkt

De laatste jaren hebben afvalwaterzuiveringsinstallaties het mogelijk gemaakt de onttrekking van vloeistoffen aan natuurlijke bronnen te verminderen, waardoor intensieve exploitatie van waterhoudende grondlagen wordt vermeden. Weet u hoe een afvalwaterzuivering werkt?

De behandeling van afvalwater is een zuiveringsproces, dat werkt door verontreinigende stoffen uit het water te verwijderen. Dit water kan hoofdzakelijk worden gebruikt voor activiteiten als landbouw en industrie.

 

Waterzuivering: de belangrijkste stappen

Afvalwater wordt gekenmerkt door zijn fysische, chemische en biologische samenstelling. Deze aspecten zijn bepalend voor de behandeling die nodig is voor een lozing van afvalwater die voldoet aan alle door de milieuwetgeving vastgestelde parameters.

Wanneer verontreinigende stoffen uit het water worden verwijderd, worden bacteriën en verschillende chemicaliën geëlimineerd, en daarom doorloopt het effluent verschillende reinigingsniveaus in de stations. De belangrijkste soorten waterzuivering zijn:


Voorbehandeling – richt zich op de fysische aspecten van de vloeistof. In deze fase van de waterzuivering worden vaste deeltjes verwijderd door middel van grove roosters en sifons.

  • Primaire behandeling – een fysisch-chemisch proces dat wordt uitgevoerd in sedimentatietanks om een percentage van de verontreinigende stoffen te verwijderen en ze uit de tanks te verwijderen (ze worden op de bodem opgeslagen). De tanks zijn gemaakt van beton en hebben meestal een pompsysteem.
  • Secundaire behandeling – gebaseerd op biologische principes, waarbij nuttige bacteriën worden gebruikt om bepaalde soorten verontreinigende stoffen te verwijderen die bij de primaire behandeling niet zijn verdwenen.
  • Geavanceerde behandelingen – tot nu toe is bijna 85% van de verontreinigende stoffen uit het afvalwater verwijderd, nu moeten de voedingsstoffen worden verwijderd die de groei van algen mogelijk maken, waaronder fosfor en ammoniak, en dit wordt bereikt door middel van filtratie en ontsmetting.
  • Filtratie: Het wordt gedaan met korrelige materialen van verschillende soorten, zoals fijn zand en houtskool.

Ontsmetting: Laatste fase van de waterzuivering waarin chemicaliën zoals chloor en speciale lampen worden gebruikt.

 

Doelstellingen die worden bediend door waterzuiveringsinstallaties

Dit zijn infrastructuurprojecten die de behoeften van een stad op het gebied van sanitaire voorzieningen en watervoorziening tijdig oplossen.

Zij verminderen de milieueffecten en bevorderen alternatieve bronnen voor de watervoorziening in de industriële sector.

Afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn civieltechnische projecten die de bouw omvatten van muren, tanks van gewapend beton en lift stations, naast andere noodzakelijke infrastructuur.Bovendien moet bij de planning en de bouw van waterzuiveringsinstallaties ook rekening worden gehouden met de aanleg en de ontwikkeling van wegen.

 

3eGolf.nl