3EGolf
Image default
Financieel

Belastingaftrek en -vermindering voor freelancers in Nederland

Als freelancer of zelfstandige beroepsbeoefenaar kunt u in aanmerking komen voor belastingfaciliteiten, subsidies en voordelen.

Belastingaftrek voor freelancers
De aftrek van beroepskosten kan betrekking hebben op kosten voor apparatuur, reizen, marketing, juridische zaken, boekhouding, en diensten van derden. Kleding, boetes, en persoonlijke apparaten en computers zijn echter niet aftrekbaar.

Indien u een auto nodig heeft voor uw bedrijf, dan hebt u twee mogelijkheden. U kunt uw eigen privé-auto voor de zaak gebruiken of een auto op de balans van het bedrijf zetten.

Als vennootschap zonder beperkte aansprakelijkheid kunnen zelfstandige ondernemers, en freelancers ook bepaalde ondernemersfaciliteiten aanvragen, zoals investeringsaftrek, belastinguitgestelde oudedagsreserve, en ondernemersaftrek (heffingskortingen), zoals:

Zelfstandigenaftrek: Als u in Nederland inkomstenbelasting betaalt, komt u als ondernemer in aanmerking. Dit vermindert dan uw belastbaar inkomen.
Belastingaftrek voor nieuwe bedrijven (startersaftrek): een verhoging van de zelfstandigenaftrek bedoeld voor nieuwe bedrijven.
Kleineondernemersregeling: Als u in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling, betaalt u minder BTW.
MKB-winstvrijstelling: een toegestane aftrek voor kleine en middelgrote ondernemingen. Het aantal uren dat u voor uw bedrijf werkt, is hierbij niet van belang. Na aftrek van de bovenstaande aftrekposten van hun winst, hebben ondernemers recht op een extra belastingaftrek van 14%.
Urencriterium
Om aan de bovenstaande aftrekposten te voldoen, moet u voldoen aan regels rond de werkuren. Dit betekent dat u ten minste 1.225 uur per jaar actief moet zijn (ongeveer 25 uur per week). Dit omvat de uren die u besteedt aan reizen, marktonderzoek, en administratie. In uw eerste jaar is het belangrijk om uw werkuren te noteren.

Afschrijving
De Nederlandse belastingwetgeving heeft specifieke regels als het gaat om de afschrijving van activa.

Wat goodwill betreft, is de fiscale afschrijving beperkt tot 10% van de aankoopprijs per jaar. Daarentegen geldt voor de meeste investeringen (inventaris zoals computers, bureaus, apparatuur en gereedschappen) een maximum afschrijvingspercentage van 20%. De afschrijving van het activum duurt maximaal vijf jaar.

Voor activa die minder dan €450 kosten, kunt u het hele bedrag aftrekken van uw inkomsten in uw belastingaangifte.

Tip: Belastingtelefoon buitenland bellen is ook mogelijk

Aftrek als u thuis werkt
Als u een bedrijfspand huurt, zijn de kosten die u betaalt aftrekbaar van de belasting. Werkt u echter vanuit huis, dan kan het ingewikkelder worden. Bijgevolg kunt u de kosten alleen aftrekken als het volgende van toepassing is:

De kantoorruimte bevindt zich in een zelfstandig gedeelte van de woning. Belastingdienst heeft daarvoor enkele specifieke criteria.
U verdient daar ten minste 70% van uw inkomen (als u ook elders een kantoor hebt).
U verdient er minstens 30% van uw inkomen (als u elders geen kantoor hebt).

Hoe doet u aangifte van uw freelance belasting in Nederland?
Zodra u uw onderneming inschrijft bij de Kamer van Koophandel, bepaalt de Belastingdienst voor welke belastingsoorten u aangifte moet doen.

Voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet u jaarlijks een aangifte indienen. Voor de btw doet u jaarlijks, maandelijks of per kwartaal aangifte. Als u mensen in dienst hebt, moet u ook aangifte doen voor de loonbelasting.

U kunt de aangifte online doen via de website van de Belastingdienst. U kunt de aangifte ook uitbesteden aan een intermediair, zoals een salarisadministrateur, accountant of belastingadviseur.

3eGolf.nl