3EGolf
Image default
Financieel

Betaalde enquetes thuis invullen | Meedoen Aan Onderzoek

Wat het wisselen van geld betreft, dateert het gebruik van representatief geld historisch gezien ook al van voor de uitvinding van het munten. In de oude rijken van Egypte, Babylon, India en China hadden de tempels en paleizen vaak warenhuizen die gebruik maakten van kleipenningen en andere materialen die dienden als bewijs van een claim op een deel van de goederen die in de pakhuizen waren opgeslagen. Omdat deze penningen in het magazijn konden worden ingewisseld voor de goederen die ze vertegenwoordigden, konden ze op de markten worden verhandeld alsof ze de goederen waren of als betaling aan arbeiders werden gegeven. 

Ben je op zoek naar een website voor geld verdienen met enquetes? Meedoen Aan Onderzoek is een groot bedrijf dat zich specialiseert in het aanbieden van betaalde enquetes. Wanneer je op zoek ben naar enquetes invullen voor geld dan ben je bij Meedoen Aan Onderzoek aan het juiste adres. Bekijk de website van Meedoen Aan Onderzoek en begin vandaag nog met enquetes voor geld.

Hoewel dit niet de oudste vorm van ruilgeld is, werden verschillende metalen (zowel gewone als edele metalen) ook gebruikt in zowel ruilsystemen als in monetaire systemen en het historische gebruik van metalen geeft een aantal van de duidelijkste voorbeelden van hoe de ruilsystemen het monetaire systeem hebben doen ontstaan. Het gebruik van brons door de Romeinen, terwijl het niet tot de meer oude voorbeelden behoort, is goed gedocumenteerd en het illustreert deze overgang duidelijk. Ten eerste werd de “aes ruw” (ruw brons) gebruikt. Dit was een zwaar gewicht van ongemeten brons dat gebruikt werd in wat waarschijnlijk een ruilhandelsysteem was. De ruilbaarheid van het brons was uitsluitend gerelateerd aan het nut ervan in de smederij en het werd geruild met de bedoeling om in werktuigen te worden omgezet. De volgende historische stap was brons in staven met een voorgemeten gewicht van 5 pond (vermoedelijk om de ruilhandel gemakkelijker en eerlijker te maken), “aes signatum” (gesigneerd brons) genoemd, waarbij discussie ontstaat tussen of dit nog steeds het ruilhandelsysteem is of nu een monetair systeem. Tot slot is er een duidelijke breuk tussen het gebruik van brons in ruilhandel en het onbetwistbare gebruik ervan als geld, omdat lichtere maten brons niet bedoeld zijn om te worden gebruikt als iets anders dan muntstukken voor transacties. Het aes-graf (zwaar brons) (of As) is het begin van het gebruik van munten in Rome, maar niet het oudste bekende voorbeeld van metalen munten.

Theorieën over geld
Hoofdartikel: Monetaire economie
Tot de vroegste ideeën behoorden Aristoteles’ “metallist” en Plato’s “chartalist” concepten, die Joseph Schumpeter als vormen van classificatie in zijn eigen geldtheorie integreerde. De Oostenrijkse econoom probeerde met name een katalysatortheorie van geld te ontwikkelen uit de claim-theorie. Schumpeter’s theorie had verschillende thema’s, maar de belangrijkste daarvan zijn de begrippen dat geld kan worden geanalyseerd vanuit het oogpunt van de sociale boekhouding en dat het ook stevig verbonden is met de theorie van de waarde en de prijs.

Ben je op zoek naar een website voor geld verdienen met enquetes? Meedoen Aan Onderzoek is een groot bedrijf dat zich specialiseert in het aanbieden van betaalde enquetes. Wanneer je op zoek ben naar enquetes invullen voor geld dan ben je bij Meedoen Aan Onderzoek aan het juiste adres. Bekijk de website van Meedoen Aan Onderzoek en begin vandaag nog met enquetes voor geld.

Er zijn minstens twee theorieën over wat geld is en deze kunnen de interpretatie van historische en archeologische bewijzen van vroege monetaire systemen beïnvloeden. De goederentheorie van geld (ruilgeld) heeft de voorkeur van degenen die geld willen zien als een natuurlijke uitwas van de marktactiviteit. Anderen zien de krediettheorie van geld (money of account) als aannemelijker en kunnen een sleutelrol spelen voor de staat bij het vestigen van geld. De Grondstoffentheorie is wijder verbreid en een groot deel van dit artikel is vanuit dat oogpunt geschreven. In het algemeen richten de verschillende geldtheorieën die door economen zijn ontwikkeld zich grotendeels op functies, gebruik en beheer van geld.

Andere theoretici merken ook op dat de status van een bepaalde vorm van geld altijd afhankelijk is van de status die de mens en de maatschappij eraan toekennen. Zo kan goud in de ene samenleving als waardevol worden beschouwd, maar in een andere niet, of dat een bankbiljet slechts een stuk papier is tot men het erover eens is dat het geldwaarde heeft.

Prehistorie: voorgangers van geld en het ontstaan ervan
Niet-monetaire uitwisseling
Ruilhandel
Hoofdartikel: Ruilhandel
In Politiek Boek 1:9 (ca. 350 v.Chr.) heeft de Griekse filosoof Aristoteles nagedacht over de aard van het geld. Hij was van mening dat elk object twee toepassingen heeft: het oorspronkelijke doel waarvoor het object is ontworpen, en als een object om te verkopen of te ruilen. De toekenning van geldwaarde aan een verder onbeduidend object zoals een munt of promesse ontstaat doordat mensen een psychologisch vermogen verwerven om vertrouwen in elkaar en in het externe gezag binnen de ruilhandel te stellen.

Bij ruilhandel kan een persoon die een meerwaarde bezit, zoals een hoeveelheid graan of een hoeveelheid vee, deze direct inruilen voor iets wat als een vergelijkbare of grotere waarde of nut heeft, zoals een kleipot of een werktuig, maar de capaciteit om ruiltransacties uit te voeren is beperkt, omdat het afhangt van een toevallige wens. Een boer moet bijvoorbeeld iemand vinden die niet alleen het graan dat hij produceert wil, maar die ook iets terug kan doen wat de boer wil. Het vinden van mensen om mee te ruilen is een tijdrovend proces en deze factor is waarschijnlijk de belangrijkste drijfveer bij het creëren van monetaire systemen – mensen die op zoek zijn naar een manier om te stoppen met het verspillen van hun tijd aan het zoeken naar iemand om mee te ruilen.

https://www.meedoenaanonderzoek.nl/betaalde-enquetes/
3eGolf.nl