3EGolf
Image default
Industrie

De werking van een adiabatische koeling

Adiabatische koeling is energiezuinig en staat daardoor in de belangstelling. Maar hoe werkt zo’n adiabatische koeling eigenlijk? Een adiabatische luchtkoeling koelt de nabije lucht door verdamping van water. Om die reden wordt het ook wel een verdampingskoeler genoemd. De energie die nodig is voor het verdampen wordt onttrokken uit de lucht, waardoor hij afkoelt. Dit maakt hem dan ook een stuk engeriezuiniger. Met andere woorden: Het vocht op het koelmembraan verdampt en het absorbeert de warmte uit de lucht.

Verschil tussen directe en indirecte koeling

Adiabatisch koelen kan op twee manieren: direct en indirect. In beide gevallen wordt lucht afgekoeld door het verdampen van water. Een adiabatische koeling werkt trouwens effectiever als de buitentemperatuur toeneemt. Immers kan de koeling dan meer warmte uit de lucht onttrekken en dus ook meer verdamping en dus koeling genereren.

Directe adiabatische luchtkoeling

De luchtweerstand van de directe koelsectie is nihil, zodat nauwelijks extra energie aan de toevoerventilator hoeft worden toegevoegd. Hierdoor is het energiegebruik van het systeem beperkt. Dat werkt als volgt: Bij directe systemen wordt de lucht die gekoeld moet worden (meestal buitenlucht) door een met water verzadigd pakket gezogen. Dit pakket bestaat uit materiaal dat veel water kan bevatten, zoals cellulose, hout of papier. Dit pakket wordt vochtig gehouden middels een leidingcircuit met een circulatiepomp. Op het pakket verdampt een deel van het water in de toevoerluchtstroom. Deze wordt daardoor vochtiger, waardoor de temperatuur van de lucht afneemt. De lucht wordt hierdoor overigens wel vochtiger, waardoor het niet voor elke ruimte geschikt is. 

Indirecte adiabatische luchtkoeling

Bij indirecte systemen komt de door verdamping gekoelde lucht niet rechtstreeks in de ruimte, maar wordt de kou via een warmtewisselaar overgebracht op een ander luchtlichaam. Hiervoor wordt gekozen als de luchtvochtigheid in de te koelen ruimte niet te ver mag stijgen. Vaak is dit het geval in ruimtes met veel elektronica, zoals datacenters. Indirecte adiabatische koeling werkt dus met twee luchtstromen: de bevochtigde gekoelde lucht en de koele lucht die uiteindelijk wordt uitgeblazen. De proceslucht wordt bevochtigd en door de warmtewisselaar uitgestoten, staat vervolgens zijn koelte af aan via warmtewisselaar en wordt vervolgens afgevoerd naar buiten. In de warmtewisselaar kan de te koelen binnenlucht de koude opnemen zonder zelf vochtig te worden, en vervolgens de ruimte koelen.

Op de website van DuraVert vindt u meer informatie over adiabatische luchtkoelingen.

https://duravert-portacool.com/adiabatische-koeling/
3eGolf.nl