3EGolf
Image default
Management

Talentmanagement: leg talent bloot met disc en ontwikkel het met feedback

Talentmanagement

Talentmanagement, wat is dat precies? Het begrip strategische personeelsplanning is wellicht wel bekend? We spreken dan in termen van in,- uit en -doorstroom van talent. Talentmanagement betekent in de kern dat je dit proces van personeelsplanning managed met de gedachte dat het talent van het individu centraal staat. Dit betekent ook ook dat je het talent in je organisatie op scoop moet hebben. Talent moet als het ware zichtbaar zijn wil je het onder de noemer van talentmanagement kunnen managen. Een van de middelen die je hiervoor kunt inzetten is DISC,. DISC geeft een waardevolle inkijk in iemands werkgedrag. Het werkgedrag is weer een interessante variabele om talent te traceren. Zeker als we spreken over soft skills, zoals communiceren, is DISC een mooie methodiek.

DISC training voor inzicht in communicatie

Om inzicht te krijgen in iemands communicatie is een DISC training een prima keuze. Een disc training brengt iemands comminicatievoorkeuren in beeld. Niet alleen die van jezelf, maar ook die van de andere deelnemers, zoals je collega’s. Talent wordt hierdoor zichtbaar, de onderlinge verstandhouding verbetert doordat er acceptatie is op elkaars voorkeuren en het onderlinge begrip neemt toe. Een disc training in communicatie is dus de ideale oplossing voor elk team dat op een fijnere manier met elkaar wenst samen te werken. Om elkaar aan te vullen en te versterken en het ontwikkelen binnen een team levend te houden is dan weer een Feedback training een mooie oplossing

Feedback training

Een feedback training zorgt ervoor dat het leren in de organisatie levend blijft. Het immers zo dat leren op het werk zelf een van de krachtigste lesmethodieken is. Dit moet je wel faciliteren. Een methodiek is bijvoorbeeld de feedback vragen methodiek, waarbij medewerkers onderling aan elkaar feedback vragen. Deze methode leer je tijdens een feedback training. Door feedback dagelijks plaats te laten vinden, kun je het op deze manier zelfs onderdeel laten zijn van de team- of bedrijfscultuur.

https://style-by-yvs.nl/
3eGolf.nl