3EGolf
Image default
Bedrijven

Van ondernemerschap naar professioneel management

Herkent u als ondernemer de volgende punten bij het leiden van uw organisatie? Er is op een dag te weinig tijd om alles gedaan te krijgen, er wordt teveel tijd besteed aan het oplossen van problemen en er is onduidelijkheid over de richting die de organisatie op gaat. Dan kan het zijn dat u last heeft van zogenaamde “groeipijnen”. Een fenomeen dat veel voorkomt bij bedrijven die hun eigen groei niet goed kunnen faciliteren. Lees in dit artikel over het fenomeen, en hoe u er voor kunt zorgen dat uw organisatie de juiste middelen op je juiste plek heeft om deze problemen te ontlopen.

Beginnende ondernemers zijn vaak erg ambities en werken volgens een eigen visie en doelstellingen. In de beginnende jaren zal de focus vooral op het product of de service liggen dat wordt aangeboden. U bent lekker bezig, de fundering voor de organisatie is solide. U heeft een duidelijke strategie, een missie en uw markten zijn goed afgebakend (zo niet, neem dan een kijkje bij ons product Strategie & Marketing). Door deze basis trekt u vele klanten aan en uw omzet groeit gestaag. Maar hierdoor krijgt u het ook steeds drukker. U heeft minder tijd om objectief naar uw organisatie te kijken en uw bedrijfsinformatie wordt steeds minder transparant. Uw financiële kant is gegroeid, maar uw interne organisatie niet.

(Flamholtz, 2005)

In bovenstaande figuur wordt dit fenomeen grafisch weergegeven. Over een bepaalde tijdsperiode (Time) stijgt door goede bedrijfsvoering de omzet (Revenues). De interne organisatie met al haar systemen en structuur (Infrastructure) blijft vaak onderontwikkeld. Hierdoor ontstaan zogenaamde “Gaps”, verschillen tussen de huidige ontwikkeling van de interne organisatie, en de interne organisatie zoals die zou moeten zijn. De interne organisatie kan de omzetstijging niet meer bijbenen en veroorzaakt zogeheten “groeipijnen”.  Deze leiden zoals eerder vermeld vaak tot tijdstekorten en onduidelijkheden in het bedrijfsbeleid.

Het is belangrijk om tijdens de ontwikkelinning van een onderneming vooruit te kijken, en vooruit te plannen op ontwikkelingen die gaan komen. In ieder geval, als u de ambitie hebt om door te groeien.

Van ondernemerschap naar professioneel management

De eerste stap die genomen dient te worden is die van ondernemerschap naar professioneel management. Dit houdt in dat een bedrijf leiden op enkel intuïtie en strategie voorbij is. Er moet nu kritisch naar meerdere onderdelen worden gekeken. Denk aan:

  • Financiële middelen
  • Fysieke middelen
  • Technologische middelen
  • Menselijk kapitaal (personeel)

Dit zijn de middelen die in kaart moeten worden gebracht en die het mogelijk maken om uw organisatie draaiende te houden. Deze kunnen ondersteund worden door verschillende systemen:

  • Systeem voor financiële administratie
  • Productiesystemen
  • Marketingsystemen
  • Personele systemen

Systemen kunnen u werk uit handen nemen en het helpen bij het beter plannen van uw werkzaamheden.

Deze onderdelen zijn nodig om de groei van uw organisatie te faciliteren. Het is van groot belang om te weten hoe deze onderdelen ingevuld moeten worden. Het is namelijk van groot belang voor uw financiële succes dat de onderdelen samenhangend blijven en zo een logisch beleid te faciliteren. Ook is het van belang dat u deze zaken vooruit plant, dit om niet in een periode van groeipijnen te belanden. Over het algemeen zijn deze perioden namelijk niet erg winstgevende voor een onderneming.

We bespraken in dit artikel de overgang van kleine onderneming naar professioneel management. Wilt u nu weten hoe u zonder tegenslagen door kunt groeien, en dus een juiste invulling kunt geven aan uw middelen en systemen, neem dan een kijkje bij ons product Strategie en Marketing. Bij dit product nemen we uw organisatie door, en kunnen we de belangrijkste onderdelen voor u invullen.

 

– Teun Koldeweij

Oprichter Scripted Consultancy

https://www.scriptedconsultancy.com/blog/316095_van-ondernemerschap-naar-professioneel-management
3eGolf.nl